Искате да качите Вашите обекти в Google Maps и да сложите карта с обектите на сайта си?


Долната карта е създадена за най-големия Български оператор на ваучери за храна. Обектите са позиционирани според адресът им.

Можем да направим подобна карта и за Вашите обекти и/или офиси, като сменим логото, сложим наименование, адрес, телефон и др. за всеки от обектите.


login