Цени

ЦЕНИТЕ ВКЛЮЧВАТ ВСИЧКО НЕОБХОДИМО. НЯМА НИКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ.

Цена за уебсайт: 180 лв на година

Цена за електронен магазин: 250 лв на година
Цената за изработка на уеб базиран софтуер се договаря в зависимост от работата, която трябва да се извърши